Tiếp cận khách hàng mục tiêu với

Facebook Ads

Dịch vụ quảng cáo Facebook bài bản, hiệu quả với chi phí tối ưu

Lý do nên triển khai quảng cáo Facebook

61 Triệu

Số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam

2 giờ 22 phút

Thời gian truy cập trung bình mỗi ngày

89%

Tỉ lệ người dùng hoạt động thường xuyên

Quy trình triển khai 05 bước tại TopPage

Tiếp nhận thông tin

TopPage sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng theo mẫu

Đề xuất giải pháp

Dựa vào thông tin tiếp nhận chúng tôi sẽ gửi đề xuất giải pháp phù hợp

Kế hoạch cụ thể

Sau khi thống nhất, TopPage sẽ gửi lại khách hàng bản kế hoạch triển khai cụ thể

Setup Triển Khai

Dựa vào thông tin tiếp nhận chúng tôi sẽ gửi đề xuất giải pháp phù hợp

Đo lường & tối ưu

Sử dụng các công cụ đo lường để đánh giá và tối ưu kết quả quảng cáo

Báo cáo Data Studio

Báo cáo trực tuyến, có thể xem bất kỳ lúc nào

Cập nhật đầy đủ dữ liệu từ Facebook Ads

Nhận báo cáo qua email hàng tuần